teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Organisation

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund med direktion. Ledamöterna i direktionen är politiker och väljs i kommunalvalet vart fjärde år. 

Gatu- och fastighetsförvaltningarna har en platsorganisation i både Fagersta och Norberg medan övriga förvaltningar samordnas i Fagersta inom vatten och avlopp, skog, lokalvård och administation.

Organisationens strukturPDF

Förbundschef

Kenneth Berggren, förbundschef

Direktionen

Valda politiker i direktionen för år 2019 till 2022 är följande:

Ordinarie ledamöter

Gustav El Rachidi (S), ordförande, Fagersta

Sten Nordström (S), vice ordförande, Norberg

Anna Bergström Hynynen (S), Fagersta

Ylva Lundquist (S), Norberg

Per-Arne Andersson (M), Norberg

Hans Granlund (V), Fagersta

Christian Eriksson (M), Fagersta

Ersättare

Elizabeth Pettersson (S), Norberg

Liane Blom (L), Norberg

Eva Söderblom (S), Fagersta

Erkki Lyly (S), Fagersta

Gunilla Molin (M), Fagersta

Stefan Johansson (V), Fagersta

Åsa-Lena Vestling (SD), Fagersta

Sammanträdesplan

NVK:s sammanträden hålls sista torsdagen varje månad, med undantag vid storhelger. Beredningen vid NVK håller sammanträden tisdagen veckan före direktionssammanträdet för aktuell månad.

Sidansvarig:

Kenneth Berggren

Senast ändrad:

Scrolla upp