Sammanträden, handlingar och protokoll

Här kan du läsa förbundsdirektionens handlingar. Observera att det inte finns handlingar till alla ärenden. Det kan bero på att ärendet behandlas muntligt på mötet eller att det finns uppgifter i handlingarna som omfattas av personuppgifter.

Sammanträden år 2022

Datum
27 januari
24 februari
31 mars
28 april
31 maj
30 juni
8 september
5 oktober
3 november
1 december

Plats
Norbergs kommunhus, sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs kommunhus, sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs kommunhus, sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs kommunhus, sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs kommunhus, sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket

Handlingar och protokoll

Oväntat fel

Ett oväntat fel har uppstått, Var god uppdatera sidan eller använd denna [länk].

Senast ändrad: