Anslagstavla

Det här är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Justerade protokoll

Protokoll för förbundsdirektionen är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-23
Anslaget sätts upp: 2023-02-24
Anslaget tas ned: 2023-03-20
Förvaringsplats för protokollet: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta kommunhus, Bangårdsgatan 1, plan 3

Anslag 2023-02-23 Pdf, 384 kB.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback