teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

NVK:s direktion

Bild på förbundschefen och direktionens ordförande

2017-12-08 Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ och består av ledamöter valda av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Direktionen har i uppdrag att se till att verksamheten uppfyller det uppdrag som fullmäktige i medlemskommunerna har bestämt och de lagar som gäller för verksamheten. Styrdokumentet som direktionen arbetar enligt är förbundsordningen som fastställts tillsammans av båda medlemskommunerna.

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Direktionen har sammanträden 11 gånger per år och beslutar då i viktiga frågor så som budget, samhällsbyggnad samt infrastruktur. Årligen fastställer direktionen underhållsplaner som förbundet verkställer.

Inför ett direktionssammanträde sammanställer förbundssekreteraren viktiga beslutsunderlag som direktionsmedlemmarna får ta del av en vecka innan sammanträdet.

Väl på sammanträdet diskuteras punkterna utifrån en dagordning. Det är direktionens ordförande som håller i sammanträdet.

Sammanträdet protokollförs och finns efter sammanträdet att läsa på förbundets hemsida.

/Anna Folgerö, direktionssekreterare

Sidansvarig:


Senast ändrad:

2017-12-28

Scrolla upp