Organisation

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund med direktion. Ledamöterna i direktionen är förtroendevalda politiker och väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Gatu- och fastighetsförvaltningarna har en platsorganisation i både Fagersta och Norberg medan övriga förvaltningar samordnas i Fagersta inom vatten och avlopp, skog, lokalvård och administation.

Förbundschef

Kenneth Berggren, förbundschef

Direktionen

Valda politiker i direktionen för år 2019 till 2022 är följande:

Ordinarie ledamöter

 • Gustav El Rachidi (S), ordförande, Fagersta
 • Sten Nordström (S), vice ordförande, Norberg
 • Anna Bergström Hynynen (S), Fagersta
 • Ylva Lundquist (S), Norberg
 • Per-Arne Andersson (M), Norberg
 • Tomas Ulfborg (V), Fagersta
 • Christian Eriksson (M), Fagersta

Ersättare

 • Elizabeth Pettersson (S), Norberg
 • Elsa-Lill Strolz (L), Norberg
 • Eva Söderblom (S), Fagersta
 • Erkki Lyly (S), Fagersta
 • Gunilla Molin (M), Fagersta
 • Elisabeth Hanning (V), Fagersta
 • Anders Brunnberg (DiN), Norberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback