teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

VA-arbeten på Ringvägen

nyhet

I början på 2020 kommer vi att starta upp VA-saneringar på Ringvägen i Fagersta. Detta kommer att medföra vissa driftstörningar på vatten och avlopp på vardagar.

Arbetet beräknas påbörjas den 7 januari och kommer att pågå under ca 6 månader. Under den här perioden kommer det att kunna förekomma tillfälliga driftstörningar på vatten och avlopp på vardagar mellan kl 07:00-16:00. Ringvägen kommer också att vara avstängd för genomfart under arbetets gång och avspärrningarna kommer att flyttas varteftersom arbetet fortskrider.
Svelandstrafiken kommer att flytta sin busshållsplats från Ringvägen till Norrbyvägen under den här perioden.

Sidansvarig:

Anna Folgerö

Senast ändrad:

2019-12-20

Scrolla upp