Uppdatering VA-sanering Klockliden

2023-03-17

Projektet på Klockliden beräknas bli klart under våren.

Man stötte på berg under arbetet vilket har försenat projektet något, i övrigt har  allt har gått enligt plan.