Multisportarenan vid Svanen i Norberg

2023-03-09

Nu påbörjas arbetet med den nya multisportarenan vid kvarteret Svanen i Norberg.

Nu har den första utsättningen gjorts inför uppförandet av den multisportarenan vid kvarteret Svanen i Norberg. Markarbetet kommer att påbörjas så fort tjälen går ur marken.

Multisportarenan är en stålarena på 12x24 meter med linjerat konstgräs som beräknas levereras under vecka 21.