Tidsbegränsad parkering vid Järntorget i Fagersta

2023-01-18

Från och med den 17 januari 2023 råder tidsbegränsad parkering vid Järntorget i Fagersta.

Två (2) timmar är tillåten parkering sedan måste fordonet flyttas

Vi vill även påminna om att parkering endast är tillåten på anvisade platser och inte inne på fintorget eller på den gång- och cykelväg som löper från Västmannavägen över Järntorget och vidare ut på Centrumvägen.