Hyvling av gator

2023-01-10

Idag startar NVK med hyvling av gator i Fagersta.

I första hand hyvlas de busslinjer och matargator som finns i Fagersta. Detta för att få en jämnare körbana men också för att komma till rätta med isproblemet i staden.

Hyvlingen är även en form av halkbekämpande åtgärd som utförs.