Arbete med dagvattenldeningen på Floravägen/Planetvägen

2022-11-25

Förbättring av dagvattenledningen på Floravägen/Planetvägen

För att bättre kunna hantera de stora mängder regnvatten som kan förekomma förbättras nu dagvattenledningen på Floravägen/Planetvägen genom att leda om vattnet till grövre ledningar.