Kantstensarbete på Frodevägen i Fagersta

2022-09-22

Arbetet med att få kantstensarna på plats har påbörjats på Frodevägen.