Viktig information om arbete med dagvattenanslutningar i Västanfors!

2022-07-25

Dagvattenledningar kommer att rökinspekteras på Parkvägen, Sjövägen och Bergslagsvägen

Vecka 33 kommer Pollex AB på uppdrag av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i området mellan Parkvägen, Sjövägen och Bergslagsvägen i Fagersta.

Inventeringar kommer att utföras med hjälp av rök och kommer att går till på följande sätt.

En rökmaskin trycker in rök i dag- och spillvattenledningarna, en sektion i taget utanför husen. Därefter avsynar POLLEX området och samtliga stuprör på fastigheterna.

Alla fastigheter som kommer att beröras samt räddningstjänsten har fått individuell information.

Viktigt att veta att röken är helt ofarlig.

De fastigheter som berörs är inom färgat område i bilden nedan