Avstängt i Klackberg

2022-06-22

Runt tunneln vid Storgruvan i Klackberg har det skett ras av större stenblock.

Arbetet med att åtgärda rasområdet har påbörjats av Norbergs kommun och Länsstyrelsen Västmanland. Området runt tunneln kommer därför vara avstängd under sommaren. Vi ber besökare i området undvika rasområdet och ha uppsikt över barn och hundar.