Informationsträff om nya äldreboendet i Fagersta

2022-06-09

Igår kväll genomförde NVK tillsammans med Serneke och Winroth Arkitekter en informationsträff för närboende till gamla Norrbygården.

Allmänheten fick möjlighet att ställa frågor om projektet och om rivningsprocessen som precis har påbörjats. Vädrets makter hade säkerligen en negativ påverkan på antalet besökare, trots det vågade sig ett 30-tal tappra Fagerstabor ut mellan störtskurarna. Mycket glädjande var att projektgruppen fick genomgående positiva reaktioner på skisser och 3D-modellen av det nya äldreboendet. Nu ser vi fram emot den fortsatta processen och slutförandet av programhandlingen!