Plantering av nya lönnar Bryggarvägen Fagersta

2022-06-02

Nu har NVK planterat nya lönnar längs med Bryggarvägen i Fagersta

Vi har tidigare tvingats ta ner äldre träd längs Bryggarvägen som hade dött och därför har vi nu planterat nya träd, både för att kompensera tidigare borttagna träd men också för att fylla på allén en längre sträcka.