Information till dig som bor i närheten av Norrbygården!

2022-06-02

Nu förbereder vi byggnationen av det nya äldreboendet och bjuder in till ett informationsmöte för dig som bor i närheten.

Illustration: Winroth Arkitekter

Illustration: Winroth Arkitekter

Ni som bor i närheten har säkert redan märkt av en ökad aktivitet runt Norrbygården. Byggstängsel har kommit på plats och grävskoporna har satts i backen.

Fagersta kommun, Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) och Serneke vill bjuda in er som bor närmast byggområdet till en informationsträff om vad som kommer att ske under sommaren samt hur planerna för det nya äldreboendet ser ut.

Vi kommer att vara på plats för att besvara era frågor:
onsdag den 8 juni mellan klockan 17.30-19.00. Du hittar oss vid tältet som kommer att stå uppställt på Norrbygårdens nuvarande parkering.

Välkommen!