VA-saneringsprojekt Järnvägsgatan Norberg försenad projektstart

2022-05-31

På grund av svårigheter att få leverans av beställda material måste vi skjuta fram projektstart av VA-sanering etapp 1, Järnvägsgatan i Norberg.

Rådande läge i världen gör att det är svårt att få leveranser av material som behövs för projektet och därför måste vi nu skjuta på projektstarten av VA-sanering Etapp 1, Järnvägsgatan i Norberg. Preliminär projektstart blir nu 1 juli.