Västmannavägen i sommarskrud

2022-05-20

Nu har NVK börjat börjat plantera sommarblomster i båda kommunerna.

Längs Västmannavägen har stora krukor med planteringar och granitbänkar placerats ut. Visst blir det fint!

Västmannavägen 2205