Invigning av nya bryggan i Ängelsberg

2022-05-16

Fredagen den 13 maj så invigde kommunalråd Marino Wallsten den nya bryggan i Ängelsberg. Bryggan är belägen mitt emot Oljeön, och här kan både privatpersoner och båtar som går på reguljära turer lägga till.

Patrik Eriksson, enhetschef Gata var på plats vid invigningen som representant för NVK.

Den nya bryggan ersätter en gammal som tidigare legat på samma ställe. Den gamla var dock fäst i botten, och gick sönder vid islossningen. Den nya bryggan är en flytbrygga, vilket gör att den kommer att hålla längre.