Fagerstahallen

2022-05-02

Renovering och ombyggnation av simhallen med tillhörande omklädningsrum har varit en komplicerad och utdragen process som har påverkat väldigt många. Från trogna besökare till personalen på Fagerstahallen och elever.

Projektet har varit uppdelat i tre etapper, varpå den första delen, renoveringen av simhallen, färdigställdes december 2020. Den andra etappen avsåg ombyggnationen av damernas omklädningsrum och gymmet. Delprojektet visade sig mer komplicerat än vad vi initialt trodde. I tillägg var fuktskadorna mer omfattande än vad som hade kunnat förutspås. Omfattningen av skadorna blev uppenbar först när rivningsarbeten påbörjades. Projekteringen av den tredje och sista etappen som avser renoveringen av herrarnas omklädningsrum kommer att påbörjas efter sommaren. I skrivande stund finns det inte något startdatum för när byggarbetena kan starta.

Det riktigt positiva och glädjande är att färdigställandet av damernas omklädningsrum och gymmet äntligen börjar närma sig. Så snart finns det inte längre någon ursäkt till att inte träna på gymmet! Det som kvarstår är bland annat:

  • Mattor – mattläggning i gymmet och spinning-lokalen kommer att ske under vecka 18.
  • Ventilationsarbeten – vissa kvarvarande kompletteringsarbeten kommer att färdigställas under vecka 18 – 19.
  • El – installation av belysningsarmaturer pågår samt montering av vägguttag.
  • Bygg – Mindre justerings- och kompletteringsarbeten kommer att slutföras under vecka 18 – 19.

Om allt går som det ska kommer gymutrustningen att börja flyttas tillbaka under vecka 19. Tillsammans med alla entreprenörer gör vi vårt bästa för att gymmet och omklädningsrummen ska kunna tas i bruk så snart som möjligt. Inom kort kommer vi att meddela när detta kan ske!

Vi är fullt medvetna om hur ansträngande det har varit för er som trogna besökare till simhallen och gymmet under den här tiden, men nu ser vi fram emot att tillsammans äntligen kunna ta dessa lokaler i bruk igen!