Hastighetspåminnare uppsatta på Knutsvägen vid Mariaskolan

2021-09-09

NVK har köpt in två stycken hastighetspåminnare som nu är permanent monterade på Knutsvägen vid Mariaskolan.

En hastighetspåminnare är en digital skylt som aktiveras när ett fordon passerar. Skylten visar fordonets hastighet med hjälp av en fordonsdetektor. Syftet med denna lösning är att påminna bilister om att sänka hastigheten. Genom att påverka fordonsförares körbeteende mot lägre hastigheter ökar trafiksäkerheten och tryggheten i en trafikmiljö nära skolområdet.