Färdigställande av Svedjevägen

2021-05-18

Nu påbörjas färdigställandet av Svedjevägen i Fagersta.

Svedjevägen toppbeläggning

På onsdag 19/5 drar vår underentreprenör igång med förarbetet i form av att schakta fartdämpningar en bit nedanför Lövängsvägen och korsningen Kämpavägen/Svedjevägen.
Därefter kommer det att läggas en topp på hela gatan, vilket innefattar anslutningsfräsningar m.m. Till sist så kommer sidoytor att anläggas och anslutningarna till den nya vägen kommer justeras.