Första stolpen till GC-vägen Oti/Eskiln på plats

2021-04-20

Nu är NVK igång och sätter upp belysningsstolpar längs med gång- och cykelvägen Oti/Eskiln.

Belysning Oti-Eskiln

På initiativ av NVK tog Fagersta kommuns kommunstyrelse 2019-10-08 § 247 beslut om att ordna belysning till gång- och cykelvägen mellan Oti-Eskiln. Projektet medfinansieras av Trafikverket med upp till 75% av kostnaden. Nu är vi i full gång att montera belysningsstolparna.

Belysningsstolpar GC-väg Oti-Eskiln