Hundrastgården i Fagersta påbörjas nu

2021-04-16

Många invånare i Fagersta har länge efterfrågat en hundrastgård i kommunen. Nu kommer den att bli verklighet.

Bildtext till denna nyhet. Finns ingen bildtext visas ingenting på denna ytan.

NVK har varit ut och besiktigat platsen tillsammans med aktuell underleverantör och om två veckor påbörjas markberedningen. Om ca tre veckor påbörjas monteringen av stängslet som ska rama in den nya hundrastgården.