Ängelsbergsbadet avstängt!

2021-04-14

Bryggan vid Ängelsbergsbadet har efter ett kraftigt tryck från isen slitit sig och tre järnstolpar från bryggan saknas just nu. Badet är avstängt då järnstolparna befinner sig någonstans under vattnet.

Bildtext till denna nyhet. Finns ingen bildtext visas ingenting på denna ytan.

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund arbetar med att återställa bryggan och dykning efter de tre saknade järnstolparna kommer att ske.