teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

NVK har nu fossilfria drivmedel i alla våra fordon och maskiner!

nyhet

NVK har med Norbergs och Fagersta kommun sedan 2017 ingått i ett projekt kallat ”Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige”. NVK har genom detta projektet börjat med HVO, ett fossilfritt drivmedel till fordon.

2019-11-28 beslutades att alla våra fordon, d.v.s. personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och maskiner skall använda sig av detta drivmedel.

Som en del i projektet "Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige" har NVK testkört en elektrisk hjullastare. Du kan läsa mer om testet och se video med vår utvärdering av den elektriska hjullastaren här.
Film från testet hittar du här.

Test elektrisk hjullastare

Projektet är nu i sin avslutningsfas och Förbundschefen tillsammans med Energi- och klimatstrategen har mottagit diplom för medverkande.

Diplom FETÖM

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund visar vägen till fossilfrihet!

För att uppmuntra omställningen av en fossilfri transportsektor har flera kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanland tagit krafttag och synliggjort fordon som drivs av förnybara alternativ. Hos Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har vi ca 200 fordon/maskiner som drivs fossilfritt.

– Det är bråttom i klimatfrågan. För att skynda på utvecklingen har vi inom projektet stripat 1 200 fordon som drivs av el, biogas, etanol eller biodiesel, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.

Vill råda bot på okunskap

Det finns en mängd fordon som drivs av förnybara alternativ, samtidigt som infrastrukturen för tankning och laddning av förnybart bara blir bättre och bättre. Idag är en gasbil ungefär lika billig i inköp och drift som en dieselbil och en elbil har den absolut lägsta driftkostnaden. Alla varianter går dessutom att finna begagnade vilket gynnar marknadspriserna. Trots det domineras bilförsäljningen av fossila bensin- och dieselfordon. En bidragande orsak till detta är okunskapen kring fordon med förnybara alternativ som drivmedel. Därför tog deltagarna i Fossilfritt 2030 saken i egna händer och märkte upp sina bilar. På detta sätt synliggörs de klimatsmarta fordonen som annars ser likadana ut som sina fossila motsvarigheter.

– Tack vare de dekaler som BioDriv Öst tagit fram visar vi att det fungerar utmärkt att köra förnybart, säger Lisa Ekberg, Energi- och klimatstrateg på Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som ingår i samverkansprojektet.

Stor klimatnytta för pengarna

Syftet med att sätta dekaler på ett fordon som drivs fossilfritt är i grunden att inspirera andra att ta klivet till förnybart, även om mycket mer fås på köpet. Generella överslagsberäkningar som gjorts av BioDriv Öst visar att varje fordon som är stripat med dekaler kan innebära en klimatnytta motsvarande cirka 300 kg CO2 per år. Framför allt då graden för att tanka rätt drivmedel ökar. De bilar som har stripats inom projektet har därmed gett en klimatnytta motsvarande över 300 000 kg CO2 per år. I relation till kostnaden för dekalerna ger det en mycket stor klimatnytta för pengarna.

Kontakt:
Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82

Sidansvarig:

Anna Folgerö

Senast ändrad:

2020-01-29

Scrolla upp