teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Jönsbacken naturresevat

karta över Jönsbackens naturreservat

Reservatet, som bildades 1985, ligger ca 5 kilometer sydväst om Fagersta tätort och består av ett 9,2 hektar område med stora botaniska värden. I söder finns Skrikbokärret som förr i tiden utnyttjades som slåtteräng. Typiska växter för denna miljö är blåtåtel och ängsull. Något mer krävande växter är kärrvial, Kung Karls spira, ängsnycklar, korallrot och ögonpyrola.

Den mest ögonfallande arten är stora bestånd av den sällsynta oxstarren. Intill de våta kärret trivs klibbal, jolster, viden och björk. I norr finns ett skogsparti som är grön och frodig med lövträd som lönn, alm, hägg och sälg. Buskskiktet som består av bland annat av Tibast, olvon brakved och måbär är tätt. Områdets kulturpåverkan visas av det inslag av hallon, krusbär och röda vinbär.

I floran finns exempelvis skogssallat, berggröe,dvärghäxört , tvåblad, gullpudra, kattfot och rockentrav. I Jönsbacken växer även den ganska sällsynte, vaniljdoftande orkidén purpurknipproten. Många småfåglar som rosenfink, svarthätta och stjärtmes lockas till lövskogen och kärrmarken i reservatet. I lövskogen häckar bland annat mindre hackspett.

Reservatet ska skötas så att den stora vegetations variationen bevaras. De ädlalövträden, asp och sälg gynnas framför granen och gamla och döende lövträd ska lämnas.

Sidansvarig:

Eva With

Senast ändrad:

2015-04-14

Scrolla upp