teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Naturvård i Fagersta

bild på promenadstig i skogen

Naturvård är en viktig förutsättning för en rik och varierad natur. Naturvård handlar om skydd och hänsynstagande av värden i natur- och kulturlandskapet i samband med markanvändning. Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Inom kommunen finns det sju naturreservat: Jonhagen, Jönsbacken, Kråksten, Malingsbo-Kloten (där Högbyn ingår) och Svartberget samt det nybildade Jättåsarna och slutligen Hälleskogsbrännan.

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014.

 

Jättåsarna - Invigdes den 20 maj 2013

Invigningen var välbesökt då nära 80 personer hade sökt sig ut i skogen för att fira invigningen av Fagerstas sjätte naturreservat, Jättåsarnas naturreservat. Kvällen var varm och solen sken fortfarande då Ingemar Skogö, landshövding och Stig Henriksson, kommunalråd höll tal och sedan samtidigt klippte banden.  

Jättåsarna är ett spännande naturreservat med en lång historia av gruvverksamhet. Under kvällen kunde man välja mellan två guidade turer. En med inriktning historia och den andra med naturinriktning. Tibasten hade blommat över men kattfoten hade just börjat blomma.  Fagersta orienterinsklubb serverade fika under invigningen. Fagersta kulturskola underhöll med musik både efter vägen upp till invigningsplatsen och uppe vid invigningsplatsen. Bruksleden går igenom området och nere vid parkeringen finns en ny informationsskylt uppsatt. 

Vägbeskrivning: 1. Åk väg 66 från Oti-korset mot Söderbärke. 2. Efter 200 meter sväng höger mot Hedkärra. 3. Åk förbi golfbanan och sväng höger förbi ridhuset. 4. Åk förbi Svartbergets naturreservat på vänster sida. 5. Parkeringen till Jättåsarnas naturreservat ligger sedan på höger sida.

Naturvårdsprogrammet

Naturvårdsprogrammet beskriver målsättningarna för naturvårdsarbetet i Fagersta kommun samt vilka åtgärder som ska genomföras under år 2010-2025. Programmet är också ett viktigt kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi eller landskapsbild. För mer information, se "dokument och länkar" nedan.

Skötselplan för tätortsnära naturmark

För naturvården inom tätorten finns planen Skötselplan för tätortsnära naturmark. Se "dokument och länkar" nedan för mer information.

bild på naturreservatet Jätteåsarna

Sidansvarig:

Eva With

Senast ändrad:

2018-08-20

Scrolla upp