teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Sandupptagning

När våren kommer och snön smälter undan, då påbörjar vi arbetet med att samla upp all den sand som använts för halkbekämpning under vintern. Det här är ett omfattande arbete som vi försöker starta upp så snart vi ser att vädret stabiliserats lite och snövallarna börjar försvinna. Sandupptagningen är ett arbete som är svårt att förutse hur lång tid det tar. Det är väldigt beroende på hur vintern har sett ut och hur mycket sand som har lagts ut för att bekämpa vinterns halka.

När vi prioriterar sandupptagningen så börjar vi med centrala delar och allmännyttiga fastigheter så som förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden. Sedan arbetar vi oss vidare ut mot bostadsområden och ytterområden. Samtidigt har vi underentreprenörer som prioriterar matargator och busslinjegator.

Sidansvarig:

Leif Eriksson

Senast ändrad:

Scrolla upp