teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Gångbanor

bild på trottoar

Fastighetsägare inom område med detaljplan ansvarar för renhållning av gångbana och annat utrymme för gångtrafik utanför fastigheten. Skyldigheten gäller där kommunen är huvudman för allmän plats.

Gångbana och annat utrymme för gångtrafik utanför fastigheten ska genom renhållnings- och halkbekämpningsåtgärder hållas i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras. Dessutom ska fastighetsägaren, med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter, tillse att trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet främjas. I praktiken betyder det att gångbana eller utrymmet närmast sin egen fastighet måste halkbekämpas av fastighetsägaren vid behov. Det gäller på framkomlig gångbana eller närmaste utrymmet intill fastigheten. Vad som närmare gäller i Fagersta och Norberg kan du läsa i dokumenten nedan.

Sidansvarig:

Leif Eriksson

Senast ändrad:

Scrolla upp