teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Enskilda vägar

Skylt för enskild väg

Sveriges vägnät består av kommunala gator, det vill säga gator inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap, samt allmänna som staten har ansvar för och enskilda vägar. Väg som inte är allmän väg kallas enskild väg. Det juridiska ansvaret för enskild väg har väghållaren, det vill säga markägarna, vägförening, vägsamfällighetsförening eller anläggningssamfällighet. Genom lagstiftningsförändringar ska anläggningslagen tillämpas på alla enskilda vägar. För vägens skötsel finns bidrag att söka.

Bidrag

Statsbidrag till enskilda vägar handläggs av Trafikverket. Många kommuner, däribland Fagersta, lämnar kommunalt bidrag till enskilda vägar. Fagersta kommun bidrar med upp till 40 procent av Trafikverkets beräknade kostnad för vägunderhållet. Regler för kommunalt bidrag för enskilda vägar finns i länk nedan.

Fagersta kommun ger bidrag med 250 kronor per belysningspunkt och år uppräknat med konsumentprisindex räknat från juli 2010 till enskilda vägar, förutsatt att vägen är bidragsberättigad enligt gällande regler.

Norbergs kommun ger inget kommunalt bidrag till enskilda vägar för närvarande. Statsbidrag kan däremot sökas hos Trafikverket. Läs mer under länk till Trafikverket nedan.

Sidansvarig:


Senast ändrad:

Scrolla upp