teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Ställ en fråga

Välkommen att kontakta oss på NVK. Här kan du ställa frågor eller lämna synpunkter. Det är bra om du är detaljerad. Ange adress, boende, anläggning eller liknande så har vi möjlighet att hjälpa dig snabbare.

Nedan ser du urval av kontaktuppgifter till anställda inom NVK om du vill kontakta någon särskild. Men det går lika bra med en allmän fråga eller synpunkt, så återkommer vi till dig i möjligaste mån.
Kontaktuppgifter till funktioner inom NVK

Namn

Tjänst

Mailadress

Telefon

Felanmälan

Felanmälan kl 7.00-9.00, 09.30-12.30, 13.00-16.00. Övrig tid SOSAB. Akuta ärenden 021-30 06 98.

felanmalan@nvk.fagersta.se

0223-445 50

NVK Expedition

Begära ut handlingar, övriga frågor.

nvk@nvk.fagersta.se

0223-441 68

Helene Johansson

Stf. Förbundschef NVK

helene.johansson@nvk.fagersta.se

0223-441 56

Leif Eriksson

Avdelningschef gatuavdelningen. Trafik, gator, parker, väghållning.

leif.eriksson@nvk.fagersta.se

0223-441 58

Mikael Karlsson

Stf. Fastighetschef. Värme, ventilation, sanitet och energi inom kommunala fastigheter i Norberg och Fagersta.

mikael.karlsson@nvk.fagersta.se

0223-444 51

Camilla Adler

Hyresförvaltare i Fagersta.

hyresforvaltare@nvk.fagersta.se

0223-441 61

Lotta Engvall

Hyresförvaltare i Norberg

hyresforvaltare@nvk.fagersta.se

0223-291 46

Peter Melin

Enhetschef VA-verken. Vatten- och avloppsreningsverk.

peter.melin@nvk.fagersta.se

0223-444 77

Sven Sandvik

Utredningsingenjör gatuavdelningen. Trafik- och gatufrågor, bygglov intill vägar, grävning i allmän mark, transportdispenser, tillfällig markupplåtelse.

sven.sandvik@nvk.fagersta.se

0223-443 09

Tommy Wengrud

Ingenjör, gatuavdelningen Norberg. Trafik, gator, parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnät, lekplatser, lekutrustning, bygglovsremisser va-ledningar, ledningsnät, isbanor.

tommy.wengrud@nvk.fagersta.se

0223-292 67

Patrik Eriksson

Ingenjör gatuavdelningen Fagersta. Gator och parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnät, lekplatser, lekutrustning.

patrik.eriksson@nvk.fagersta.se

0223-441 79

Lars Gustavsson

Teknisk administratör. Skrotbilar. Grävtillstånd.

lars.gustavsson@nvk.fagersta.se

0223-46000

Joacim Hoonk

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor samt omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

joacim.hoonk@nvk.fagersta.se

0223-441 75

Roger Ofstad

Fastighetsingenjör. Lekutrustning, avfall Fagersta kommuns fastigheter, NVK:s serviceföretag.

roger.ofstad@nvk.fagersta.se

0223-442 10

Rolf Lundquist

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor, omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

rolf.lundquist@nvk.fagersta.se

0223-441 46

Anna Folgerö

Förbundssekreterare/VA-handläggare. Fakturafrågor vatten, avlopp, samt ägarbyte telefontid vardagar kl 10:00-12:00.

anna.folgero@nvk.fagersta.se

0223-446 51

Björn Thorvaldsson

Skogsförvaltare

bjorn.torvaldsson@telia.com

070-321 18 96

Jani Edman

Utredare/jurist. Avtal och regler upplåtelse/försäljning av kommunal mark, enskilt avlopp. NVK:s hemsida.

jani.edman@nvk.fagersta.se0223-441 42

Lisa Ekberg

Naturvårdshandläggare. Energi- och klimatstrateg

lisa.ekberg@nvk.fagersta.se

0223-445 27

Johan Lovén

IT,

System- / Nätverksutvecklare

johan.loven@nvk.fagersta.se

0223-441 57


Sidansvarig:


Senast ändrad:

Scrolla upp