Uppdatering gällande VA-sanering vid Klockliden

Arbete pågår
2023-04-24

Projektet vid Klockliden i Fagersta är nu i stort sett klart. Återstående arbete gäller återställning av asfalt och grönytor.

Återställning Klockliden 2023