Fortsatt störning av vattenleveransen i Hedkärra

Åtgärdat
2023-03-23

Fortsatta störningar i vattenleveransen till och med vecka 17, med reservation för ändringar på grund av hur läget med VA-ledningarna ser ut

På grund av underhållsarbete kan det förekomma störningar/avbrott på ledningsnätet för vatten under perioden måndagen den 3 april till fredagen den 28 april 2023 mellan kl. 07:00-16:00. Se till att ha vatten upptappat vid behov. Även fordonstrafik kan påverkas av underhållsarbetet under arbetets gång.

Eftersom vattnet stängs av finns det risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna en stund efter igångkörningen. Vattnet är då inte hälsofarligt, men kan alltså vara färgat, vilket är bra att tänka på även när kläder ska tvättas. Undvik helst att tvätta ljusa kläder vid första tvättningen. Öppna vattenkranarna och spola ordentligt så blir vattnet klart igen och eventuell missfärgning försvinner.

Vid frågor är du välkommen att kontakta NVK Felanmälan, telefon 0223-445 50