VA-sanering längs Järnvägsgatan i Norberg, etapp ett

Karta VA-sanering Järnvägsgatan
Arbete pågår
2022-07-01

Järnvägsgatan i Norberg är under en sträcka avstängd för trafik på grund av en pågående VA-sanering, som betyder att gamla vatten- och avloppsledningar byts ut mot nya.

Etapp ett omfattar sträckan mellan Bergvägen 1 och Rönningstorpsvägen 1. Under arbetets gång omleds trafiken enligt skyltanvisningar. Korta driftstörningar på VA-nätet kan förekomma i närliggande område under projekttiden.

Etappen förväntades inledningsvis vara klar i oktober år 2022. Vid påbörjat grävarbete upptäcktes asbest i de gamla ledningarna, vilket kräver sanering och förlänger projekttiden. Asbestsanering är påbörjad och en första inkoppling samt läggning av den nya vattenledningen har genomförts. I början av vecka 30 kommer gamla rör att plockas bort på den framschaktade sträckan. Då det är semesterperiod kommer arbetet i övrigt att vara stillastående vecka 30, med start igen vecka 31.

Etappen förväntades inledningsvis vara klar i oktober år 2022. Den preliminära tidsplanen är att projektet förlängs en månad.