Driftstörningar i VA-nätet 27/6 i Norberg

2022-06-21

NVK kommer att utföra underhållsarbeten på VA-ledningsnätet vilket kommer att medföra driftstörningar kl 22:00- ca 02:00 måndagen den 27 juni.

Områden som kommer att drabbas är Skallberget och östra delarna av centrala Norberg. Tappa gärna upp vatten innan avstängning. Efter påsläpp vid avslutat arbete kan vattnet vara lite missfärgat. Det är ingen fara men tvätta inte vittvätt direkt.