VA-sanering längs Järnvägsgatan i Norberg, etapp ett

Karta VA-sanering Järnvägsgatan
Åtgärdat
2022-09-06

Järnvägsgatan i Norberg är under en sträcka avstängd för trafik på grund av en pågående VA-sanering, som betyder att gamla vatten- och avloppsledningar byts ut mot nya.

Etapp ett omfattar sträckan mellan Bergvägen 1 och Rönningstorpsvägen 1. Under arbetets gång omleds trafiken enligt skyltanvisningar. Korta driftstörningar på VA-nätet kan förekomma i närliggande områden under projekttiden.

Projektet förväntades inledningsvis vara klart i oktober år 2022. Vid påbörjat grävarbete upptäcktes asbest i de gamla ledningarna, vilket kräver sanering och därmed orsakar förlängd projekttid. Vidare väntas förseningar på grund av att Järnvägsgatan behöver öppnas för trafik från fredagen den 30 september 2022 till måndagen den 10 oktober 2022. Anledningen till detta är att Trafikverket skall göra om plankorsningen i Ängelsberg vid väg 664, vilket innebär att lastbilarna inte kan omledas den vägen. Innan vägen åter stängs planeras beläggning av den färdigställda sträckan.

Den preliminära tidsplanen är att projektet är färdigt med återställning i december år 2022.