Vattenavstängning Kolmilegränd 3 & 5

Åtgärdat
2022-04-11

Tisdagen den 12 april klockan 08:00-12:00 kommer vattentillförseln till Kolmilegränd 3 & 5 att stängas.

Anledningen till driftstoppet är för att koppla de nya VA-ledningarna till ledningssystemet. Vattentank kommer att placeras ut mellan Kolmilegränd 3 & 5 under tiden för driftstoppet.