Driftstörningar VA Knutsvägen i Fagersta

Åtgärdat
2021-10-26

På grund av ventilbyten som just nu genomförs på VA-ledningarna vid Knutsvägen kan det uppstå vissa driftstörningar i vattenleveransen till vissa hushåll.

Självklart undviker vi det i den mån vi kan men vissa driftstörningar kan ändå förekomma. Ett körfält hålls öppet för trafik.