teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Lagar och regler

De bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Fagersta och Norberg regleras både i lagar och lokala bestämmelser.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, den så kallade vattentjänstlagen, som innehåller bestämmelser om vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

De lokala bestämmelserna, som är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun, kallas Allmänna bestämmelser för användandet av Fagersta/Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, eller ABVA. I din kommuns ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har mot den kommunala va-verksamheten.

Sidansvarig:


Senast ändrad:

Scrolla upp