teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Fakta om dricksvattnet

Fagersta tätort

Dricksvattenförsärjningen för Fagerstas tätort har sitt ursprung i behandlat grundvatten från Färnaåsen vid Viksviken. Vattnet överförs efter en förbehandling via en överföringsledning till vattenverket Saxen för slutlig behandling och distrubueras därefter ut på ledningsnätet.

 • Årsmängd cirka 1 400 000 m³.
 • pH 8.0
 • Hårdhet 3.5-4.0 (mjukt)
 • Flurorid 1.0 mg/l
 • Klorid 15 mg/l

Ängelsbergs tätort

Dricksvattnet är ursprungligen ett grundvatten ur två bergborrade brunnar.

 • Årsmängd cirka 12 000 m³.
 • pH 8.1
 • Hårdhet 5.0-6.0 (medelhårt)
 • Fluorid 1.2 mg/l
 • Klorid 8 mg/l

Norbergs tätort

Dricksvattenförsörjningen för Norbergs tätort har sitt ursprung i behandlat grundvatten från Badelundaåsen inom Avesta kommun. Vattnet överförs via en 14 kilometer lång överföringsledning och distribueras direkt ut på ledningsnätet.

 • Årsmängd cirka 450 000 m³
 • pH 8.1
 • Hårdhet 6-7 (medelhårt)
 • Fluorid 0.6 mg/l
 • Klorid 20 mg/l

Karbenning tätort

I Karbenning finns ett grundvattenverk och vattentäkten är en bergborrad brunn.

 • Årsmängd cirka 12 000 m³
 • pH 8.2
 • Hårdhet 8-9 (medelhårt)
 • Fluorid 1.2 mg/l
 • Klorid 30 mg/l


Sidansvarig:


Senast ändrad:

Scrolla upp