Skogsförvaltning

Både Fagersta och Norbergs kommun har en miljöanpassad skogsbruksplan som NVK följer när det gäller skötsel och avverkning av skog, se skogsbruksplaner nedan.

Skog


Fagersta kommuns skogsbruk är sedan 2017 dubbelcertifierad av Prosilva enligt både PEFC (PEFC/05-22-19) och FSC®(FSC-C105738). Vi har en grön skogsbruksplan som är ett levande dokument med regelbundna uppdateringar efter att åtgärder görs. För mer information, se ”dokument och länkar” nedan.

Norbergs kommun har en mycket liten skogsareal, se skogsbruksplan nedan.

Aktuella åtgärder inom skogsbruket i Fagersta kommun

Naturvärdeshuggning runt Andra Sidan är just nu igång.

Planerad slutavverkning av avdelning: 52, 280, 281, 283, 284 och 285

Planering av röjning på avdelning: 34, 93 och 193

Planering av gallring på avdelning:

Justeringshuggning av de träd som vält i tromb i avdelning: del av 33, del av 35 och del av 36

Planering av markberdning och/eller plantering avdelning: 233, 239, del av 207, 217 och 191.

Dokument


Naturvärdeshuggningar

Vi har utfört en naturvärdeshuggning med stöd från Skogens miljövärden
inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) inom avdelning: 96

Området är NS klassat i vår skogsbruksplan, det innebär Naturvård med skötselåtgärder. Vi har huggit bort det mesta av granen inom avdelning: för att nå miljömålet att skapa mer lövskog. Alla tallar, stående och liggande dödved finns kvar. Lövskogen i detta område kan ge ett utrymme för den hotade arten vitryggig hackspett att etablera och föröka sig.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Frågor

  • Har du åsikter eller tankar om åtgärderna eller bara önskar mer information om skogsförvaltningen i Fagersta eller Norberg kontakta i första hand Björn Torvaldsson skogsförvaltare på NVK, 070-321 18 96. I andra hand Lisa Ekberg naturvårdshandläggare för Fagersta på NVK, 0223-445 27 och Peter Klintberg kommunekolog för Norberg, 0226-64 50 47
Sidansvarig: Anna Folgerö

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback