Lediga tomter i Norberg

Norbergs kommun har ett antal byggklara tomter att erbjuda. Här nedan uppdaterar vi med vilka tomter som finns ute till försäljning.

Flygbild över Norberg

Villatomter

Norrviksvägen

Norbergsby 20:11 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:11
Adress: Norrviksvägen 4
Storlek: ca 1 215 m²
Pris: 95 985 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 98 952 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 224 777 kr
Tomtpris: 95 989 kr

Norbergsby 20:12 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:12
Adress: Norrviksvägen 6
Storlek: ca 1 053 m²
Pris: 83 187 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 95 590 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 221 415 kr
Tomtpris: 83 187

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,17368'
E 15° 53,782564'

Norbergsby 20:13 Tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:13
Adress: Norrviksvägen 8
Storlek: ca 1 053 m²
Pris: 83 740 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 93 735 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 221 560 kr
Tomtpris: 83 740 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,14503'
E 15° 53,81554'

Norbergsby 20:14 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:14
Adress: Norrviksvägen 1
Storlek: ca 906 m²
Pris: 71 574 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 92 539 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 218 364 kr
Tomtpris: 71 574 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,18553'
E 15° 53,82723'

Norbergsby 20:15 kartbild

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:15
Adress: Norrviksvägen 3
Storlek: ca 772 m²
Pris: 60 988 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 89 756 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 215 581 kr
Tomtpris: 60 988 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,17352'
E 15° 53,83874'

Norbergsby 20:16 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:16
Adress: Norrviksvägen 5
Storlek: ca 861 m²
Pris: 68 019 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 91 605 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 824 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 285 448 kr
Tomtpris: 68 019 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,17352'
E 15° 53,83874'

Norbergsby 20:18 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 20:18
Adress: Norrviksvägen 9
Storlek: ca 1296 m²
Pris: 102 384 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 100 633 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 328 842 kr
Tomtpris: 102 384 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,13599'
E 15° 53,88387'

Skräddarbostigen

Norbergsby 15:96 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 15:96
Adress: Skräddarbostigen 3
Storlek: ca 1015 m²
Pris: 80 185 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 110 443 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 316 453 kr
Tomtpris: 80 185 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 4,38137'
E 15° 55,22909'

Spjutbostigen

Norbergsby 15:103 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 15:103
Adress: Spjutbostigen 12
Storlek: ca 975 m²
Pris: 77 025 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 109 613 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 215 581 kr
Tomtpris: 60 988 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 3,29224'
E 15° 55,25306'

Norbergsby 15:106 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Norbergsby 15:106
Adress: Spjutbostigen 5
Storlek: ca 749 m²
Pris: 59 171 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 104 923 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 273 094 kr
Tomtpris: 59 171 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 3,33362'
E 15° 55,26030'

Kopparvägen

Kallmora 3:62 tomtkarta

Område: Norberg
Fastighet: Kallmora 3:62
Adress: Kopparvägen 6
Storlek: ca 788 m²
Pris: 62 252 kr

Kostnadsexempel
för enbostadshus med arean (bruttoare + öppenarea) 200 m² i 2020 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 105 732 kr
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 825 kr
El-anslutning: 36 000 kr
Planavgift: 27 000 kr
Bygglov/startbesked: från 24 000 kr
Nybyggnadskarta: 7 000 kr
Utsättning & lägeskontroll: 11 500 kr
Lagfart: 3 500 kr

Totala avgifter: från 231 557 kr
Tomtpris: 62 252 kr

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N 60° 5,93918'
E 15° 55,92246'

Sidansvarig: Anna Folgerö

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback