Klimatanpassning och energieffektivisering

Fagersta kommun och Norbergs kommun jobbar oavbrutet med klimatanpassning och energieffektivisering.

Kommunerna är till exempel med i Miljö och klimatrådet i Västmanland, Energikontoret i Mälardalen, Förbundet Agenda 2030 och har energi- och klimatstrategier.

Kommunerna har också en opartisk kostnadsfri Energi och Klimatrådgivning för privatpersoner, företag och organisationer. För mer information, klicka här.

Energi- och klimatstrategierna för båda kommuner löpte ut 2020, det betyder inte att man inte arbetar efter dessa längre. Norbergs kommun har en ny Energi- och klimatstrategi 2020-2030 ute på remiss just nu. Fagersta kommuns Energi- och klimatstrategi för 2020-2030 håller just nu på att jobbas fram.

Solceller

Fagersta Kommun
I Fagersta kommun finns en kommunägd byggnad med solceller. Den nybyggda förskolan Skogsgläntan har 288 solpaneler på taket. De producerar el som används direkt av förskolan.

Norbergs Kommun

Norbergs kommun har börjat att diskutera ett projekt att klimatanpassa Norbergsån som går rakt igenom hela centrum. Norbergsån ger redan idag upphov till mindre översvämmningar, men kommer att ge större och större översvämningar med framtida klimat och skyfall. Se rapport på Länsstyrelsens hemsida här.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ett av projekten genom Västmanlands Miljö- och klimatråd är att alla medlemmar skall Kranmärka sig. Det betyder att vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för att köpa in förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund fick i november 2019 sitt diplom för kranmärkning men har under en längre tid tagit ställning för en bättre miljö genom att endast servera kranvatten. Diplomet finns bifogat nedan i dokument. (bifogat diplom finns nedan bland dokument)

NVK har med Norbergs och Fagersta kommun sedan 2017 ingått i ett projekt kallat ”Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige”. NVK har genom detta projekt börjat med HVO, ett fossilfritt drivmedel till fordon. 2019-11-28 beslutades det i direktionen att alla våra fordon, d.v.s. personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och maskiner skall använda sig av detta drivmedel.

Dokument och länkar:

Sidansvarig: Anna Folgerö

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn: Lisa Ekberg
Titel: Energi- och Klimatstrateg
E-post: lisa.ekberg@nvk.fagersta.se
Telefonnummer: 0223-44527