Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst och riktar sig till Allmänheten, små och medelstora företag, lokala organisationer och föreningar.

Du kan bland annat få råd om hur du kan:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • minska din klimatpåverkan
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning.

Ni som bor i Norberg kan kontakta vår Energi- och klimatrådgivare på mail: ekr@avesta.se eller 0226-64 50 00

Ni som bor i Fagersta kan kontakta vår Energi- och klimatrådgivare på energiradgivning@koping.se eller tel: 0221-253 27

Elcykel

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback