Om avfall och renhållning

I Fagersta och Norberg ansvarar VafabMiljö kommunalförbund för renhållningen.

Även insamling av hushållsavfall sköts av VafabMiljö i egen regi. Kundadministrationen med fakturering sköts från och med 1 maj 2017 av VafabMiljö.

På deras hemsida hittar du allt ifrån hur du kommer i kontakt med dem till hur du sorterar rättåterbruken.

VafabMiljö

Det finns även mindre återvinningsstationer runt om i kommunerna. Dessa har FTI ansvar för. Om en station är skräpig eller har fulla behållare så kan man felanmäla det och få ett sms när det är utfört.

 

Sopkärl

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback