teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Nya kundkontakter när det gäller hushållssopor

Bild på person som pratar i telefon

2017-04-27 Från 1 maj ska du vända dig till VafabMiljö när du har frågor kring sophämtning och inte NVK som tidigare. Välkommen att ringa 020-120 22 20 vid frågor om abonnemang, extra trömning, beställning av hämtning av grovavfall med mera.

Samarbetet mellan kommunerna i VafabMiljö-regionen fortsätter att utökas då Fagersta kommun och Norbergs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 maj 2017. DÄrmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan klockan 7.00-16.00 med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall med mera.

E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i:

Fagersta, klicka på
länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/fagersta-norberg/

Norberg, klicka på
länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/Norberg/

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.


Sidansvarig:

Tommi Sapila

Senast ändrad:

2017-04-26

Scrolla upp