teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Naturen på förskolegårdarna

Bild på pallkragar med blommande plantor

2017-10-06 Förskolegårdarna i Fagersta har fått fler naturinslag genom ett LONA-projekt där NVK, studenter från högskolan samt förskolan har bidragit.

I projektet har studenter från högskolan, med stöd av förskolorna och NVK, tagit fram en plan med förslag på åtgärder som man kan göra på förskolegårdar för att få en mer naturlig förskolegård eller för att skapa ett naturintresse hos barnen.

Därefter har många åtgärder utförts på flera förskolor med bland annat plantering av buskar, odling i pallkragar, stockar för lek, pilkojor, vattenlek, en äventyrsbana med mera.

Efter att NVK slutredovisat projektet den 5 oktober har Länsstyrelsen beslutat att bidra med 47 000 kronor för projektet. 

Bild på sittstockar.

Stockar att sitta på med mera på förskolan Ugglan. Samtliga foton tagna av förskolepersonal.


Bild på pilkoja

Pilkoja förskolan Björksta.

Logotype LONA-projekt

"Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är
medfinansiär för genomförandet av detta projekt".

Sidansvarig:

Tommi Sapila

Senast ändrad:

2017-10-06

Scrolla upp