teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Ställ en fråga

Välkommen att kontakta oss på NVK. Här kan du ställa frågor eller lämna synpunkter. Det är bra om du är detaljerad. Ange adress, boende, anläggning eller liknande så har vi möjlighet att hjälpa dig snabbare.

Nedan ser du urval av kontaktuppgifter till anställda inom NVK om du vill kontakta någon särskild. Men det går lika bra med en allmän fråga eller synpunkt, så återkommer vi till dig i möjligaste mån.
Kontaktuppgifter NVK

Namn

Befattning


E-post

Telefon

 

Helene Johansson

Avdelningschef fastighetsavdelningen. Lokal- och fastighetsfrågor i Fagersta och Norberg.


helene.johansson@nvk.fagersta.se

0223-441 56

 

Ulrika Nygårds

Hyresförvaltare.


ulrika.nygards@nvk.fagersta.se

0223-441 61

 

Tommi Sapila

Utredningsingenjör gatuavdelningen. Trafik- och gatufrågor, bygglov intill vägar, grävning i allmän mark, transportdispenser, tillfällig markupplåtelse, hemsida.


tommi.sapila@nvk.fagersta.se

0223-443 81

 

Peter Håkanson

Förbundschef NVK


peter.hakanson@nvk.fagersta.se

0223-448 56

 

Vakant. Peter Håkanson TF gatuchef.

Avdelningschef gatuavdelningen. Trafik, gator, parker, väghållning, vatten och avloppsfrågor.


Kontakta Peter Håkanson 0223 448 56.

0223-441 58

 

Åsa Staflin

Avdelningschef administrationsavdelningen. Ekonomi- och budgetfrågor.


asa.staflin@nvk.fagersta.se

0223-447 42

 

Peter Melin

Enhetschef VA-verken. Vatten- och avloppsreningsverk.


peter.melin@nvk.fagersta.se

0223-444 77

 

Tommy Wengrud

Ingenjör, gatuavdelningen Norberg. Trafik, gator, parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnät, lekplatser, lekutrustning, bygglovsremisser va-ledningar, ledningsnät, isbanor.


tommy.wengrud@nvk.fagersta.se

0223-292 67

 

Anna Folgerö

Fakturafrågor vatten, avlopp, samt ändringsanmälningar ägarbyte.


anna.folgero@nvk.fagersta.se

0223-446 51

 

Björn Thorvaldsson

Skogsförvaltare


bjorn.torvaldsson@telia.com

070-321 18 96

 

Joacim Hoonk

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor samt omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.


joacim.hoonk@nvk.fagersta.se

0223-441 75

 


Utredare/jurist. Avtal och regler upplåtelse/försäljning av kommunal mark, enskilt avlopp. NVK:s hemsida.
 

Roger Ofstad

Fastighetsingenjör. Lekutrustning, avfall Fagersta kommuns fastigheter, NVK:s serviceföretag.


roger.ofstad@nvk.fagersta.se

0223-442 10

 

Rolf Lundquist

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor, omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.


rolf.lundquist@nvk.fagersta.se

0223-441 46

 

Kicki Stange

Ekonomisekreterare


kicki.stange@nvk.fagersta.se

0223-441 60

 


Assistent


nvk.expedition@fagersta.se

0223-441 68

 

Felanmälan

Felanmälan kl 7.00-9.00, 09.30-12.30, 13.00-16.00. Övrig tid SOSAB. Akuta ärenden 021-30 06 98.


felanmalan@nvk.fagersta.se

0223-445 50

 

Michaela Eklind

Ekonomiassistent


michaela.eklind@nvk.fagersta.se

0223-441 45

 

Mikael Karlsson

Driftsingenjör. Värme, ventilation, sanitet och energi inom kommunala fastigheter i Norberg och Fagersta.


mikael.karlsson@nvk.fagersta.se

0223-444 51

 

Thomas Ålund

Ingenjör gatuavdelningen Fagersta. Gator och parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnät, lekplatser, lekutrustning.


thomas.alund@nvk.fagersta.se

0223-441 79

 

Emelie Brandt

Assistent (25%)


emelie.brandt@nvk.fagersta.se

0223-441 40

 

Eva With

Naturvårdshandläggare. Energi- och klimatstrateg


eva.with@nvk.fagersta.se

0223-445 27

 

Zaneta Jarzebowicz

Teknisk administratör. Skrotbilar. Grävtillstånd.


zaneta.jarzebowicz@nvk.fagersta.se

0223-447 15


 

Sidansvarig:

Tommi Sapila

Senast ändrad:

2017-12-05

Scrolla upp